Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

παρουσίαση ερευνητικής εργασίας α' τετραμήνου σε Μουσικό Σχολείο,
από μαθητές της Α' Λυκείου : Κουτσιανούλη Κ. -Μαντζώνη Μ.- Ορφανίδου Μ. -Παπαστεφάνου Ε.- Τρόκε Α.- Πανάγου Ε.- Δέλλα Κ. και υπεύθυνο καθηγητή  Κ. Δεσυνιώτη με θέμα "Διαδίκτυο και επικοινωνία"
Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας σε Μουσικό Σχολείο Λάρισας
από μαθητές της Α' Λυκείου με θέμα "προγραμματισμός εκπαιδευτικής εκδρομής σε Τεχνικό μουσείο Θεσσαλονίκης"