Τρίτη, 29 Μαΐου 2012


ερευνητική εργασία 2ου τετραμήνου Α' Λυκείου με θέμα : Οδηγός πόλης Λάρισας
ανάπτυξη υπο-θέματος "αξιοθέατα-διασκέδαση-περιβάλλον-συγκοινωνία της Λάρισας"
απο τις μαθήτριες:  Κ. Δέλλα-Μ. Μαντζώνη-Ρ. Μπαρμπούτη-Ε. Παπαστεφάνου-Α. Τρόκε
Υπεύθυνος καθηγητής : Κ. Δεσυνιώτης

Λαογραφία ήθη και έθιμα Λάρισας

ερευνητική εργασία 2ου τετραμήνου Α' Λυκείου με θέμα : Οδηγός πόλης Λάρισας
ανάπτυξη υπο-θέματος "λαογραφία ήθη και έθιμα Λάρισας"
από τις μαθήτριες : Ι. Αγγελούλη-Ν. Νεράντζη-Α. Σερέτη-Α. Σουλτσιώτη-Ν. Σπυροπούλου.

Υπεύθυνος καθηγητής : Κ. Δεσυνιώτης