Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Ερευνητική εργασία Α' Λυκείου :"η πόλη της Λάρισας χθες και σήμερα"

Λαογραφική παράδοση -οικονομία και πολιτισμός της Λάρισας
παρουσίαση από μαθητές Α. Ανδρέου-Ν. Ευθυμίου-Α. Γκατζόγια-Ν. Λάτο-Ρ. Λάτο της Α' ΛΥΚΕΙΟΥ με την επίβλεψη των καθηγητών Γ. Κολούσιου και Κ. Δεσυνιώτη

στα πλαίσια της Ερευνητικής εργασίας το σχολ. έτος 2014-2015

Ερευνητική εργασία Α' Λυκείου :"η πόλη της Λάρισας χθες και σήμερα"

Αποτέλεσμα εικόνας για λάρισα ΙΣΤΟΡΙΑ

Παρουσίαση από τους μαθητές ΜΗΧΑΙΛΙΔΗ- ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ-ΖΕΚΗ-ΑΠΡΙΛΗ
του Α1 τμήματος με την επίβλεψη των καθηγητών Γ. Κολούσιου και Κ. Δεσυνιώτη
στα πλαίσια της Ερευνητικής εργασίας το σχολ. έτος 2014-2015


Ερευνητική εργασία Α' Λυκείου :"η πόλη της Λάρισας χθες και σήμερα"Μορφολογία της περιοχής 
       ανάπτυξη από Ι. Λούγγου-Β. Καρανίκα-Κ. Κωνσταντά-Ε. Μαντζώνη με την επίβλεψη των καθηγητών Γ. Κολούσιου και Κ. Δεσυνιώτη

        στα πλαίσια της Ερευνητικής εργασίας το σχολ. έτος 2014-2015

Ερευνητική εργασία Α' Λυκείου :"η πόλη της Λάρισας χθες και σήμερα"

Παρουσίαση της σύγχρονης Λάρισας από την ομάδα των  μαθητριών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΠΟΥ
ΟΛΓΑ ΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ
με την επίβλεψη των καθηγητών Γ. Κολούσιου και Κ. Δεσυνιώτη

στα πλαίσια της Ερευνητικής εργασίας το σχολ. έτος 2014-2015