Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Προκήρυξη για στρατιωτικές σχολές

Στη σελίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής άμυνας


αναρτήθηκε η  «Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών -τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Τεχνικών Υπαξιωµατικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών (ΣΥ∆) της Πολεµικής Αεροπορίας, Ακαδηµαϊκού Έτους 2016 – 17 ».
Συγκεκριμένα στο link https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%91%CE%A36-05%CE%9B?inline=true
υπάρχει η προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής ενώ στο  link http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/2016/greek/ASEI_ASSY/aithsh_Asei_Assy.pdf 
η αντίστοιχη αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται  ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου